Page images
PDF
EPUB

Psal. Ixi. Exaudi, Deus.

Psal. lxi. Exaudi, Deus. LYW, 0 Dduw, fy llefain; HE

(EAR my crying, O God : gwrando ar fy ngweddi.

give ear unto my prayer. 2 o eithaf y ddaear y llefaf 2 From the ends of the earth attat, pan lesmeirio fy nghalon : will I call upon thee : when my arwain fi i graig a fyddo uwch heart is in heaviness. nâ mi.

3 O set me up upon the rock 3 Canys buost yn noddfa i that is higher than I : for thou mi, ac yn dwr cadarn rhag y hast been my hope, and a strong gelyn.

tower for me against the enemy. 4 Preswyliaf yn dy babell 4 I will dwell in thy tabernacle byth: a'm hymddiried fydd dan for ever : and my trust shall be orchudd dy adenydd.

under

the covering of thy wings. 5 Canys ti, Dduw, a glyw 5 For thou, O Lord, hast aist fy addunedau: rhoddaist heard my desires : and hast giretifeddiaeth i'r rhai a ofnant en an heritage unto those that dy Enw.

fear thy Name. 6 Ti a estyni oes y. Bren 6 Thou shalt

grant

the King a hin; ei flynyddoedd fyddant fel long life : that his years may encenhedlaethau lawer.

dure throughout all generations. Efe a erys byth ger bron 7 He shall dwell before God Duw: darpar drugaredd a gwir- for ever : 0 prepare thy loving ionedd, fel y cadwont ef.

mercy and faithfulness, that they

may preserve him. 8 Felly y canmolaf dy Enw 8 So will I alway sing praise yn dragywydd, fel y talwyf fy unto thy Name : that I may addunedau beunydd.

daily perform my vows.

[ocr errors]

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. lxii. Nonne Deo?

Psal. lxii. Nonne Deo

Y WR disgwyl fy enaid: o hono

upon God : for of him ef y daw fy iachawdwriaeth. cometh my salvation.

2 Efe yn unig yw fy nghraig, 2 He verily is my strength and a’m hiachawdwriaeth, a’m hym- my salvation : he is my defence, ddiffyn; ni’m mawr ysgogir. so that I shall not greatly fall.

3 Pa hŷd y bwriedwch af 3 How long will ye imagine lwydd yn erbyn gwr ? lleddir mischief against every man : ye chwi oll; a byddwch fel magwyr shall be slain all the sort of you; ogwyddedig, neu bared ar ei yea, as a tottering wall shall ye ogwydd.

be, and like a broken hedge. 4 Ymgynghorasant yn unig 4 Their device is only how to i'w fwrw ef i lawr o'i fawr- put him out whom God will exedd; hoffasant gelwydd : â'u alt: their delight is in lies; they geneuau y bendithiant, ond o'u give good words with their mouth, mewn y melldithiant.

but curse with their heart." 5 O‘fy enaid, disgwyl wrth 5 Nevertheless, my soul, wait Dduw yn unig: canys ynddo thou still upon God : for my ef y mae fy ngobaith.

hope is in him. 6 Efe yn unig yw fy nghraig, 6 He truly is my strength and

yn Nuw.

not your

[ocr errors]

a'm hiachawdwriaeth; efe yw my salvation : he is my defence, fy ymddiffynfa : ni'm hysgogir. so that I shall not fall.

ý Yn Nuw y mae fy iach 7 In God is my health, and my awdwriaeth a'm gogoniant: craig glory : the rock of my might, fy nghadernid, a'm noddfa sydd and in God is my trust.

8 Gobeithiwch ynddo ef bob 8 O put your trust in him alamser; O bobl, tywelltwch eich way, ye people : pour out your calon ger ei fron ef: Duw sydd hearts before him, for God is noddfa i ni.

our hope. 9 Gwagedd yn ddïau yw 9 As for the children of men, meibion dynion, geudab yw they are but vanity : the chilmeibion gwŷr: i'w gosod yn dren of men are deceitful upon y clorian, ysgafnach ydynt hwy the weights, they are altogether i gyd nâ gwegi.

lighter than vanity itself. io Nac ymddiriedwch mewn 10 O trust not in wrong and trawsder, ac mewn trais na fydd- robbery, give not yourselves unwch ofer: os cynnydda golud, to vanity: if riches increase, set na roddwch eich calon arno.

heart
upon

them. 11 Unwaith y dywedodd Duw, 11 God spake once, and twice clywais hynny ddwywaith ; mai I have also heard the same: that eiddo Duw yw cadernid. power belongeth unto God;

12 Trugaredd hefyd sydd eidd 12 And that thou, Lord, art otti, O Arglwydd: canys ti a merciful : for thou rewardest evedeli i bob dyn yn ol ei weithred. ry man according to his work. Psal. lxii. Deus, Deus meus.

Psal. Ixiii. Deus, Deus meus. VI, iyn fore y'th geisiaf :

I . sychedodd fy enaid am danat, 2 My soul thirsteth for thee, hiraethodd fy nghnawd am dan- my flesh also longeth after thee : at, mewn tir cras a sychedig in a barren and dry land where heb ddwfr;

no water is. 2 I weled dy nerth a'tho 3 Thus have I looked for thee goniant, fel y'th welais yn y in holiness : that I might behold cyssegr.

thy power and glory. 3 Canys gwell yw dy drugar 4 For thy loving-kindness is edd di na'r bywyd: fy ngwe- better than the life itself : my fusau a'th foliannant.

lips shall praise thee. 4 Fel hyn y'th glodforaf yn 5 As long as I live will I magfy mywyd: dyrchafaf fy nwy- nify thee on this manner : and law yn dy Enw.

lift up my hands in thy Name. 5. Megis à mer ac à brasder 6 My soul shall be satisfied, y digonir fy enaid ; a'm gen even as it were with marrow au a'th fawl â gwefusau llaf- and fatness : when my mouth

praiseth thee with joyful lips. 6 Pan y'th gofiwyf ar fy 7 Have I not remembered theengwely, myfyriaf am danat in my bed : and thought upon y'ngwyliadwriaethau'r nos. thee when I was waking ?

7 Canys buost gynhorthwy, i 8 Because thou hast been my mi; am hynny y'nghysgod dy helper : therefore under the shaadenydd y gorfoleddaf.

dow of thy wings will I rejoice.

T., Dolores y ha felis eu O God, thou art, my God :

[ocr errors]

ar:

C

8 Fy enaid a lớn wrthyt: dy 9 My soul hangeth upon thee: ddeheulaw a'm cynnal.

thy right hand hath upholden me. 9 Ond y rhai a geisiant fy 10 These also that seek the enaid i ddistryw, a ant i isel- hurt of my soul : they shall go derau'r ddaear.

under the earth. 10 Syrthiant ar fin y cleddyf: 11 Let them fall upon the rhan llwynogod fyddant. edge of the sword : that they

may be a portion for foxes. 11 Ond y Brenhin a lawen 12 But the King shall rejoice ycha yn Nuw: gorfoledda pob in God; all they also that swear un a dyngo iddo ef: eithr cauir by him shall be commended : genau y rhai a ddywedant gel for the mouth of them that wydd.

speak lies shall be stopped. Psal. lxiv. Exaudi, Deus.

Psal. Ixiv. Exaudi, Deus. LYW fy llef, o Dduw, HE

EAR my voice, O God, in yn fy ngweddi: cadw fy

my prayer : preserve my einioes rhag ofn y gelyn.

life from fear of the enemy. 2 Cudd fi rhag cyfrinach y 2 Hide me from the gatherrhai drygionus ; rhag terfysg ing together of the froward : gweithredwyr anwiredd: and from the insurrection of

wicked doers; 3 Y rhai a hogant eu tafod 3 Who have whet their tongue fel cleddyf, ac a ergydiant eu like a sword : and shoot out their saethau, sef geiriau chwerwon: arrows, even bitter words;

4 I saethu'r perffaith yn ddir 4 That they may privily shoot gel : yn ddisymmwth y saeth- at him that is perfect : suddenly ant ef, ac nid ofnant.

do they hit him, and fear not. 5 Ymwrolant mewn peth dryg 5 They encourage themselves ionus: ymchwedleuant am osod in mischief : and commune amaglau yn ddirgel ; dywedant mong themselves how they may Pwy a'u gwel hwynt ?

lay snares, and say, that no man

shall see them. 6 Chwiliant allan anwiredd They imagine wickedness, au; gorphenant ddyfal chwilio: and practise it : that they keep ceudod a chalon pob un o hon- secret among themselves, every ynt sydd ddofn.

man in the deep of his heart. 7 Eithr Duw a'u saetha 7 But God shall suddenly hwynt ; à saeth ddisymmwth shoot at them with a swift aryr archollir hwynt.

row : that they shall be wounded. 8 Felly hwy a wnant i'w taf 8 Yea, their own tongues shall odau eu hun syrthio arnynt : make them fall : insomuch that pob un a'u gwelo a gilia. whoso seeth them shall laugh

them to scorn. 9 A phob dyn a ofna, ac a 9 And all men that see it fynega waith Duw: canys doeth- shall say, This hath God done : ystyriant ei waith ef.

for they shall perceive that it is

his work. 10 Y cyfiawn a lawenycha 10 The righteous shall rejoice yn yr Arglwydd, ac a obeithia in the Lord, and put his trust ynddo; a'r rhai uniawn o ga- in him : and all they that are lon oll a orfoleddant.

true of heart shall be glad.

come.

a

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. lxy. Te decet hymnus.

Psal. Ixv. Te decet hymnus.
AWL a'th
erys

VHOU, O God, art praised in

Sion : y telir yr adduned.

vow be performed in Jerusalem. 2 Ti yr hwn a wrandewi 2 Thou that hearest the prayweddi, attat ti y daw pob er : unto thee shall all flesh cnawd.

3 Pethau anwir a'm gorch 3 My misdeeds prevail against fygasant: ein camweddau ni, ti me : O be thou merciful unto a'u glanhệi.

our sins. 4 Gwyn ei fyd yr hwn a 4 Blessed is the man, whom ddewisech, ac nesâech at- thou choosest, and receivest untat; fel y trigo yn dy gyntedd- to thee : he shall dwell in thy oedd: nyni a ddigonir â da- court, and shall be satisfied with ioni dy dý, sef dy deml sanct- the pleasures of thy house, even aidd.

of thy holy temple. 5 Attebi i ni trwy bethau 5 Thou shalt shew us wondera ofnadwy, yn dy gyfiawnder, O ful things in thy righteousness, Dduw ein hiachawdwriaeth ; O God of our salvation : thou gobaith holl gyrrau'r ddaear, that art the hope of all the ends a'r rhai sydd bell ar y môr. of the earth, and of them that

remain in the broad sea. 6 Yr hwn a sicrhâ'r mynydd 6 Who in his strength setteth oedd trwy ei nerth, ac a Wreg- fast the mountains : and is girdysir à chadernid.

ed about with power. 7 Yr hwn a ostega dwrf y, 7 Who stilleth the raging of the moroedd, twrf eu tonnau, a

sea : and the noise of his waves, therfysg y bobloedd.

and the madness of the people.

8 They also that dwell in 8 A phreswylwýr eithafoedd the uttermost parts of the earth y byd a ofnant dy arwyddion : shall be afraid at thy tokens : gwnai i derfyn bore a hwyr thou that makest the outgoings lawenychu.

of the morning and evening to

praise thee. 9 Yr wyt yn ymweled â'r 9 Thou visitest the earth, and ddaear, ac yn ei dyfrhầu hi: blessest it : thou makest it very yr ydwyt yn ei chyfoethogi hi plenteous. yn ddirfawr âg afon Duw, yr 10 The river of God is full hon sydd yn llawn dwfr : yr of water : thou preparest their wyt yn parottôi ġd iddynt, pan corn, for so thou providest for ddarperaist felly iddi.

the earth. 10 Gan ddyfrhâu ei chefn 11 Thou waterest her furrows, au, a gostwng ei rhychau, yr thou sendest rain into the little ydwyt yn ei mwydo hi â chaw- valleys thereof : thou makest it

odau, ac yn bendithio ei chnwd soft with the drops of rain, and 5 hi.

blessest the increase of it. 11 Coroni yr ydwyt y flwydd 12 Thou crownest the year yn a'th ddaioni ; a'th lwybr- with thy goodness : and 'thy au a ddiferant frasder.

clouds drop fatness. 12 Diferant ar borfeydd yr 13 They shall drop upon the

anialwch : a'r bryniau a ym- dwellings of the wilderness : wregysant à hyfrydwch. and the little hills shall rejoice

on every side. 13 Y dolydd a wisgir â defaid, 14 The folds shall be full of a'r dyffrynoedd a orchuddir âg sheep : the valleys also shall ŷd; am hynny y bloeddiant, ac stand so thick with corn, that y canant.

they shall laugh and sing. Psal. Ixvi. Jubilate Deo.

Psal. lxvi. Jubilate Deo. LLAWEN FLOEDDW.CH O Bende y puding Godsesalente

2 Datgenwch ogoniant ei the honour of his Name, make Enw: : gwnewch ei foliant yn his praise to be glorious. ogoneddus.

3 Dywedwch wrth Dduw, 2 Say unto God, O how wonMor ofnadwy wyt yn dy weith- derful art thou in thy works : redoedd ! o herwydd maint dy through the greatness of thy nerth, y cymmer dy elynion arn power shall thine enemies be ynt fod yn ddarostyngedig i ti. found liars unto thee.

4 Yr holl ddaear a'th addolant 3 For all the world shall wordi, ac a ganant i ti; ïe, canant ship thee : sing of thee, and i'th Enw.

praise thy Name. 5 Deuwch, a gwelwch weith 4 O come hither, and behold redoedd Duw: ofnadwy yw yn the works of God : how wonderei weithred tuagat feibion dyn- ful he is in his doing toward ion.

the children of men. 6 Trodd efe'r môr yn sych 5 He turned the sea into dry dir : aethant trwy'r afon arland : so that they went through draed : yna y llawenychasom the water on foot; there did we ynddo.

rejoice thereof. 7 Efe a lywodraetha trwy ei

6 He ruleth with his power gadernid byth ; ei lygaid a for ever; his eyes behold the edrychant ar y cenhedloedd : people : and such as will not nac ymddyrchafed y rhai an

believe shall not be able to exalt ufudd.

themselves. 8 O bobloedd, bendithiwch ein 7 O praise our God, ye peoDuw, a pherwch glywed llais ple : and make the voice of his ei fawl ef:

praise to be heard ; 9 Yr hwn sydd yn gosod ein

8 Who holdeth our soul in henaid mewn bywyd, ac ni ad . life : and suffereth not our feet i'n troed lithro.

to slip 10 Canys profaist ni, O 9 For thou, O God, hast proved Dduw : coethaist ni, fel coethi us : thou also hast tried us, like arian.

as silver is tried. 11 Dygaist ni i'r rhwyd ; 10 Thou broughtest us into gosodaist wasgfa ar ein llwyn- the snare : and laidest trouble

upon our loins. 12 Peraist i ddynion farch

11 Thou sufferedst men ogaeth ar ein pennau ; aethom ride over our heads : we went trwy'r tân a'r dwfr: a thi aʼn through fire and water, and thou dygaist allan i le diwall, broughtest us out into a wealthy

place.

au.

to

« PreviousContinue »