Page images
PDF
EPUB

no more.

ain oddiwrth y gorllewin, yeast is from the west : so far pellhaodd efe ein camweddau hath he set our sins from us. oddiwrthym.

13 Fel y tosturia tad wrth 13 Yea, like as a father pitieth ei blant, felly y tosturia'r Ar- his own children : even so is the glwydd wrth y rhai a'i hofnant Lord merciful unto them that ef.

fear him. 14 Canys efe a edwyn ein 14 For he knoweth whereof defnydd ni : cofia maillwch we are made : he remembereth ydym.

that we are but dust. 15 Dyddiau dyn sydd fel 15 The days of man are but glaswelltyn : megis blodeuyn y as grass : for he flourisheth as a maes, felly y blodeua efe. flower of the field.

16 Canys y gwŷnt a â drosto, 16 For as soon as the wind ac ni bydd mwy o hono; a'i goeth over it, it is gone : and le nid edwyn ddim o hono ef the place thereof shall know it mwy.

17 Ond trugaredd yr Ar 17 But the merciful goodness glwydd sydd o dragywyddoldeb of the Lord endureth for ever hyd dragywyddoldeb, ar y rhai and ever upon them that fear a'i hofnant ef; a'i gyfiawnder i him : and his righteousness upblant eu plant;

on children's children; 18 I'r sawl a gadwant ei gyf 18 Even upon such as keep ammod ef, ac a gofiant ei or his covenant : and think upon chymmynion i'w gwneuthur. his commandments to do them.

19 Yr Arglwydd a barottôdd 19 The Lord hath prepared ei orseddfa yn y nefoedd: a'i his seat in heaven : and his frenhiniaeth ef sydd yn llywodr- kingdom ruleth over all. aethu ar bob peth.

20 O praise the Lord, ye an20 Bendithiwch yr Arglwydd, gels of his, ye that excel in ei angylion ef, cedyrn o nerth, strength : ye that fulfil his comyn gwneuthur ei air ef, gan mandment, and hearken unto wrando ar leferydd ei air ef. the voice of his words.

21 Bendithiwch yr Arglwydd, 21 O praise the Lord, all ye ei holl luoedd ef; ei holl weis- his hosts : ye servants of his ion yn gwneuthur ei ewyllys ef. that do his pleasure.

22 Bendithiwch yr Arglwydd, 22 O speak good of the Lord, ei holl weithredoedd ef, ym all ye works of his, in all places mhob man o'i lywodraeth : 'fy of his dominion : praise thou enaid, bendithia'r Arglwydd. the Lord, O my soul.

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. civ. Benedic, anima mea. Psal. civ. Benedic, anima mea. Flypaidbendithia radio P ROSE the Lord, my Nuw, tra mawr ydwyt; gwisg- thou art become exceeding glo aist ogoniant a harddwch. rious ; thou art clothed with

majesty and honour.

ĩ Thou deckest thyself with 2 Yr hwn wyt yn gwisgo light 'as it were with a gar

[ocr errors]

goleuni fel dilledyn: ac yn tan- ment : and spreadest out the u'r nefoedd fel Uen.

heavens like a curtain. 3 Yr hwn sy'n gosod tylathau 3 Who layeth the beams of ei 'stafelloedd yn y dyfroedd ; his chambers in the waters : yn gwneuthur y cymmylau yn and maketh the clouds his chayn gerbyd iddo; ac yn rhodio riot, and walketh upon

the ar adenydd y gwŷnt.

wings of the wind. 4 Yr hwn sydd yn gwneuthur 4°He maketh his angels spiei genhadon yn ysprydion; a'i rits : and his ministers a flaming weinidogion yn dân fflamllyd. fire. 5 Yr hwn a seiliodd

у ddaear 5 He laid the foundations of ar ei sylfeini, fel na symmudo the earth : that it never should byth yn dragywydd.

move at any time. 6 Toaist hi å'r gorddyfnder, 6 Thou coveredst it with the megis â gwisg : y dyfroedd a deep like as with a garment : safent goruwch y mynyddoedd. the waters stand in the hills.

7 Gan dy gerydd di y 7 At thy rebuke they flee : ffoisant : rhag swn dy daran at the voice of thy thunder they y prysurasant ymaith.

are afraid. 8 Gan y mynyddoedd yr ym 8 They go up as high as the godant : ar hỹd y dyffrynoedd hills, and down to the valleys y disgynant, i'r lle a seiliaist beneath : even unto the place iddynt.

which thou hast appointed for

them. 9 Gosodaist derfyn, fel nad : 9 Thou hast set them their elont drosodd ; fel na ddychwel- bounds which they shall not ont i orchuddio'r ddaear. pass : neither turn again to co

ver the earth. 10 Yr hwn a yrr y ffynhon 10 He sendeth the springs nau i'r dyffrynoedd, y rhai a into the rivers : which run gerddant rhwng y bryniau.

11 Diodant holl fwystfilod y 11 All beasts of the field drink maes: yr asynodd gwylltion à thereof : and the wild asses dorrant eu syched.

quench their thirst. 12 Adar y nefoedd a drigant 12 Beside them shall the fowls ger llaw iddynt, y rhai a leisiant of the aịr have their habitation : oddi rhwng y cangau.

and sing among the branches. 13 Y mae efe'n dyfrhâu'r 13 He watereth the hills from bryniau o'i 'stafelloedd : y ddae- above : the earth is filled with

a ddigonir o ffrwyth dy the fruit of thy works. weithredoedd.

14 Y mae yn peri i'r gwellt 14 He bringeth forth grass dyfu i'r anifeiliaid, a llysiau i for the cattle : and green

herb wasanaeth dyn: fel y dycco for the service of men ; fara allan o'r ddaear.

15 That he may bring food 14 A gwin, yr hwn a lawen- out of the earth, and wine that ycha galon dyn; ac olew, i beri maketh glad the heart of man : i'w wyneb ddisgleirio'; a bara, and oil to make him a cheeryr hwn a gynnal galon dyn. ful countenance, and bread to

strengthen man's heart. 16 Preniau'r Arglwydd sydd 16 The trees of the Lord also

among the hills.

ar

a

esau.

iwn sugn: cedr-wydd Libanus, are full of sap : even the cerhai a blannodd efe;

dars of Libanus which he hath

planted; 17 Lle y nytha'r adar: y 17 Wherein the birds make ynnid-wŷdd yw tŷ'r ciconia. their nests : and the fir-trees are

a dwelling for the stork. 18 Y mynyddoedd uchel sydd 18 The high hills are a refuge oddfa i'r geifr; a'r creigiau i'r for the wild goats : and so are wningod.

the stony rocks for the conies. 19 Efe a wnaeth y lleuad i 19 He appointed the moon for mserau nodedig :

уг

haul certain seasons : and the sun dwyn ei fachludiad.

knoweth his going down. 20 Gwnai dywyllwch, a nos 20 Thou makest darkness that ydd : ynddi' yr ymlusga pob it may be night: wherein all the owystfil coed.

beasts of the forest do move. 21 Y cenawon llewod a ruant 21 The lions roaring after im ysglyfaeth, ac a geisiant eu their prey : do seek their meat bwyd gan Dduw.

from God. 22 Pan godo haul, ymgasgl 22 The sun ariseth, and they ant, a gorweddant yn eu Iloch- get them away together : and

lay them down in their dens. 23 Dyn a â allan i'w waith, 23 Man goeth forth to his ac i'w orchwyl hyd yr hwyr. work, and to his labour : until

the evening 24 Mor liosog yw dy weithr 24 O Lord, how manifold are edodd, O Arglwydd ! gwnaeth- thy works : in wisdom hast thou ost hwynt oll mewn doethineb: made them all; the earth is full llawn yw'r ddaear o'th gyfoeth. of thy riches.

25 Felly y mae'r môr mawr, 25 So is the great and wide Hlydan : yio y mae ymlusgiaid sea also : wherein are things heb rifedi, bwystfilod" bychain a creeping innumerable, both mawrion.

small and great beasts. 26 Yno'r â'r llongau: yno y 26 There go the ships, and mae'r lefiathan, yr hwn a lun- there is that Leviathan : whom iaist i chwrae ynddo.

thou hast made to take his pas

time therein. 27 Y rhai hyn oll a ddisgwyl 27 These wait all upon thee : iant wrthyt; am roddi iddynt eu that thou mayest give them meat bwyd yn ei brød.

in due season. 28 Å roddech iddynt, a gasgl 28 When thou givest it them ant: agori dy law, a diwellir they gather it : and when thou hwynt à daioni.

openest thy hand they are filled

with good. 29 Ti a guddi dy wyneb, 29 When thou hidest thy face hwythau a drallodir : dygi y- they are troubled: when thou takmaith eu hanadl, a threngant, est away their breath they die, and a dychwelant i'w llwch.

are turned again to their dust. 30 Pan ollyngych dy yspryd, 30 When thou lettest thy y crëir hwynt, ac yr adnew. breath go forth they shall be yddi wyneb y ddaear.

made : and thou shalt renew the face of the earth.

[ocr errors]

eu

met

9Gwa

en efa $ Gw

dei bor + Euch

THE Lord is King, be the lå drugar eistedd y mae rhwng y cerub- he sitteth between the cheri waeth a ei offeiriaid ef; a Samuel ym his priests, and Samuel among snygionus.

these called upon the Lord, and

7 He spake unto them out of balch ei

wirionedd i dŷ Israel: holl der- mercy and truth toward the
fynau'r ddaear a welsant iach- house of Israel : and all the
awdwriaeth ein Duw ni.
ends of the world have seen the

SO salvation of our God. 4 Cenwch yn llafar i'r Ar 5 Shew yourselves joyful unto glwydd, yr holl ddaear : llefwch, the Lord, all ye lands : sing, ac ymlawenhewch, a chenwch.

rejoice, and give thanks. 5 Cenwch i'r Arglwydd gyd 6 Praise the Lord upon the a'r delyn ; gydâr delyn, a llef harp : sing to the harp with a fun psalm.

psalm of thanksgiving. 6 Ar udgyrn a sain cornet 7 With trumpets also, and cenwch

yn

llafar o flaen yr Ar- shawms: O shew yourselves joy. glwydd y Brenhin.

ful before the Lord the King. glu w7 Rhued y môr a'i gyflawn 8 Let the sea make a noise, der; y byd a'r rhai a drigant and all that therein is : the o'i fewn.

round world, and they that

dwell therein. 8 Cured y llifeiriaint eu dwy 9 Let the floods clap their endd law; a chyd-ganed y mynydd. hands, and let the hills bê joyful meth

, oedd,

together before the Lord : for he 90 flaen yr Arglwydd: canys is come to judge the earth. y mae'n dyfod i farnu'r ddae 10 With righteousness shall ar: efe a farna'r byd â chyf- he judge the world : and the diolch iawnder, a'r bobloedd âg union- people with equity. deb.

Psal. xcix. Dominus regnavit. Psal. xcix. Dominus regnavit.
CR
asuy

people never so impatient : da; a iaid ; ymgynhyrfed y ddaear. bims, be the earth never so une

2 Mawr yw'r Arglwydd yn quiet. Sion, a dyrchafedig yw efe gor 2 The Lord is great in Sion : uwch yr holl bobloedd.

and high above all people, 3 Moliannant dy Enw mawr 3 They shall give thanks unac ofnadwy; canys sanctaidd to thy Name : which is great, yw.

wonderful, and holy. 4 A nerth y Brenhin a hoffa 4 The King's power farn : ti a sicrhệi uniondeb, judgement; thou hast prepared hv. barn a chyfiawnder a wnai di equity: thou hast executed judge, Ni i

ment and righteousness in Jacob 5 Dyrchefwch yr Arglwydd ein 50 magnify the Lord our Duw, ac ymgrymmwch o flaen ei God : and fall down before his 'stoldraed ef: canys sanctaidd yw. footstool, for he is holy.

6 Moses ac Aaron ym mhlith 6 Moses and Aaron among thyf: ", mysg y rhai a alwant ar ei Enw: such as call upon his Name; galwasant ar yr Arglwydd, ac efe a'u gwrandawodd

hwynt. he heard them. 7 Llefarodd wrthynt yn y. golofa gwmmwl: cadwasant ei the cloudy pillar : for they kept udef.

mul: di lithiwch

Ś Cany

Palca M MANA.

barn; znaf.

? Byd indd bei

beni attaf

loveth

fathrwyd

yn Iacob.

Saen fy

waith yr

[ocr errors]

4 Calon

Ś Torr I ellibie ddirgel:

he

ystiolaethau, a'r ddeddf a rodd- his testimonies, and the law that Id efe iddynt.

gave

them. 8 Gwrandewaist arnynt, 0 Ar

8 Thou heardest them, O lwydd ein Duw: Duw oeddit Lord our God : thou forgavest n 'eu harbed, ïe, pan ddïelit them, O God, and punishedst m eu dychymygion.

their own inventions, 9 Dyrchefwch yr Arglwydd 9. O inagnify the Lord our in Duw, ac ymgrymmwch ar God, and worship him upon his i fynydd sanctaidd: canys sanct- holy hill : for the Lord our God idd yw'r Arglwydd ein Duw.

is holy
Psal. c.
Jubilate Deo.

Psal. c. Jubilate Deo. ENWCH yn llafar i'r Ar- O Be joyful in the Lord, all 2Gwasanaethwch yr Arglwydd with gladness, and come before mewn llawenydd: 'deuwch o'i his presence with a song. flaen ef â chân.

3 Gwybyddwch mai'r Ar 2 Be ye sure that the Lord he glwydd sydd Dduw: efe a’n is God : it is he that hath made gwnaeth, ac nid ni ein hun- us, and not we ourselves; we ain: ei bobl ef ydym, a def- are his people, and the sheep of aid ei borfa.

his pasture. 4 Ewch i mewn i'w byrth ef 30 go your way into his gates å dïolch, ac i'w gynteddau â with thanksgiving, and into his mawl: dïolchwch iddo, a ben- courts with praise : be thankful dithiwch ei Enw.

unto him, and speak good of his

Name. 5 Canys da yw'r Arglwydd:

4 For the Lord is gracious, ei drugaredd sydd yn dragy- his mercy is everlasting : and wydd, a'i wirionedd hyd gen- his truth endureth from genehedlaeth a chenhedlaeth. ration to generation. Psal. ci. Misericordiam et judicium. Psal. ci. Misericordiam et judicium. CANA barn: i ti, Arglwydd, My song shall be of mercy

and judgement : unto thee,

O Lord, will I sing. 2 Byddaf ddeallus mewn 2 O let me have understandffordd berffaith. Pa bryd y ing : in the way of godliness. deui attaf? rhodiaf mewn per 3 When wilt thou come unto ffeithrwydd fy nghalon o fewn me : I will walk in my house fy nhỷ.

with a perfect heart. 3 Ni osodaf ddim anwiro 4 I will take no wicked thing flaen fy llygaid: cas gennyf in hand; I hate the sins of unwaith

у rhai cildynnus; ni løn faithfulness : there shall no such wrthyf fi.

cleave unto me. 4 Calon gyndyn a gilia oddi 5 A froward heart shall dewrthyf: nid adnabyddaf ddyn part from me : I will not know drygionus.

à wicked person. 5 Torraf ymaith yr hwn 6 Whoso privily slandereth a enllibio ei gymmydog yn

his neighbour: him will I destroy. ddirgel: yr uchel o olwg, a'r 7 Whoso hath also a proud balch ei galon, ni allaf ei ddi- look and high stomach : I will oddef.

not suffer him.

canaf.

« PreviousContinue »