Page images
PDF
EPUB

6 Fy llygaid fydd ar ffydd 8 Mine eyes look upon such loniaid y tir, fel y trigont gydâ as are faithful in the land : that mi: yr hwn a rodio mewn they may dwell with me. ffordd' berffaith, hwnnw a'm 9 Whoso leadeth a godly life: gwasanaetha i.

he shall be my servant. 7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr 10 There shall no deceitful un a wnelo dwyll : ni thrig yn person dwell in my house : he fy ngolwg yr un a ddywedo that telleth lies shall not tarry gelwydd.

in my sight. 'Yn fore y torraf ymaith 11 I shall soon destroy all the holl annuwiolion y tir, i ddi- ungodly that are in the land : wreiddio holl weithredwyr an that I may root out all wicked wiredd o ddinas yr Arglwydd. doers from the city of the Lord.

[ocr errors]

'BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. cii. Domine, exaudi.

Psal. cii. Domine, exaudi.

(EAR my prayer, O Lord : ngweddi, a deled fy llef attat.

unto thee. 2 Na chudd dy wyneb oddi 2 Hide not thy face from me wrthyf yn nydd fy nghyfyng- in the time of my trouble : inder, gostwng dyglust attaf: cline thine ear unto me when yn y dydd y galwyf, brysia, I call ; O hear me, and that gwrando fi.

right soon. 3 Canys fy nyddiau a ddar 3 For my days are consumfuant fel môg, a'm hesgyrn a ed away like smoke : and my boethasant fel aelwyd.

bones are burnt up as it were

a fire-brand. 4 Fy nghalon a darawyd, ac 4 My heart is smitten down, a wywodd fel llysieuyn ; fel yr and withered like grass : so that anghofiais fwytta fy mara. I forget to eat my bread. 5 Gan lais fy nhuchan y

5 For the voice of my groanglynodd fy esgyrn wrth fy ing: my bones will scarce cleave nghnawd.

flesh. 6. Tebyg wyf i belican yr 6 I am become like a pelican anialwch: ydwyf fel dylluan in the wilderness : and like an y diffaithwch.

owl that is in the desert. 7 Gwyliais, ac ydwyf fel 7 I have watched, and am aderyn ý to, unig ar ben y even as it were a sparrow: that

sitteth alone upon the house-top. 8 Fy ngelynion a'm gwarad 8 Mine enemies revile me all wyddant beunydd: y rhai a the day long : and they that are ynfydant wrthyf, a dyngasant mad upon me are sworn togeyn fy erbyn.

ther against me. 9 Canys bwytteais ludw fel 9 For I have eaten ashes as it bara, a chymmysgais fy nïod were bread : and mingled my âg wylofain;

drink with weeping ; 10 o herwydd dy lid di a'th 10 And that because of thine ddigofaint: canys codaist fi i indignation and wrath : for thou fynu, a theflaist fi i lawr. hast taken me up, and cast me

down.

to my

like grass.

iant;

shall appear;

11 Fy nyddiau sydd fel cysg 11 My days are gone like a od yn cilio; a minnaú fel glas- shadow : and I am withered welltyn a wywais.

12 Tithau, Arglwydd, a bar 12 But, thou, O Lord, shalt hei yn dragywyddol, a'th goff- endure for ever : and thy readwriaeth hyd' genhedlaeth a membrance throughout all genechenhedlaeth.

rations. 13 Ti a gyfodi, ac a drugarhei 13 Thou shalt arise, and have wrth Sion : canys yr amser i mercy upon Sion : for it is time drugarhâu wrthi, ïe, yr amser that thou have mercy upon her, nodedig, a ddaeth.

yea, the time is come. 14 Oblegid y mae dy weision 14 And why? thy servants yn hoffi ei meini, ac yn tosturio think upon her stones : and it wrth ei llwch hi.

pitieth them to see her in the 15 Felly'r cenhedloedd a dust. ofnant Enw'r Arglwydd, a holl 15 The heathen shall fear thy frenhinoedd y ddaear dy ogon- Name, O Lord : and all the

kings of the earth thy Majesty, 16 Pan adeilado'r Arglwydd 16 When the Lord shall build Sïon, y gwelir ef yn ei ogon- up Sion : and when his glory iant;

17 Efe a edrych ar weddi'r 17 When he turneth him unto gwael, ac ni ddïystyrodd eu the

prayer
of the
poor

destitute : dymuniad.

and despiseth not their desire. 18 Hyn a 'sgrifenir i'r gen 18 This shall be written for hedlaeth

a'r bobl those that come after : and the a grëir a foliannant yr Ar- people which shall be born shall glwydd.

praise the Lord. 19 Canys efe a edrychodd 19 For he hath looked down o uchelder ei gyssegr : yr Are from his sanctuary : out of the glwydd a edrychodd o'r nefoedd heaven did the Lord behold the ar y ddaear;

earth; 20 I wrando uchenaid

у

20 That he might hear the carcharorion; ac i ryddhâu plant mournings of such as are in angau;

captivity : and deliver the chil

dren appointed unto death; 21 I fynegi Enw'r Arglwydd 21 That they may declare the yn Sion, a'i foliant yn Ieru- Name of the Lord in Sion : and salem;

his worship at Jerusalem ; 22 Pan gasgler y bobl y'nghyd, 22 When the people are gaa'r teyrnasoedd i wasanaethu'r thered together ; and the kingArglwydd.

doms also, to serve the Lord. 23 Gostyngodd efe fy nerth 23 He brought down my ar y ffordd; hyrhaodd fy nydd- strength in my journey : and iau.

shortened my days. 24 Dywedais, Fy Nuw, na 24 But I said, O my God, chymmer fi ymaith y'nghanol take me not away in the midst fy'nyddiau : dy flynyddoedd di of mine age : as for thy years, sydd yn oes oesoedd.

they endure throughout all ge

nerations. 25 Yn y dechreuad y seiliaist 25 Thou, Lord, in the begin

a

ddel :

[ocr errors]
[ocr errors]

ties;

y ddaear; a'r nefoedd ydynt ning hast laid the foundation of waith dy ddwylaw.

the earth ; and the heavens are

the work of thy hands. 26 Hwy a ddarfyddant, a thi 26 They shall perish, but thou a barhei : îe, hwy oll a heneidd- shalt endure : they all shall wax iant fel dilledyn; fel gwisg y old as doth a garment; newidi hwynt, a hwy a new 27 And as a vesture shalt thou idir.

change them, and they shall be 27 Tithau'r un ydwyt, a'th changed: but thou art the same, flynyddoedd ni ddarfyddant. and thy years shall not fail.

28 Plant dy weision a bar 28 The children of thy serhânt, a'u had a sicrhệir ger dy vants shall continue : and their fron di.

seed shall stand fast in thy sight Psal. cïïi. Benedic, anima mea. Psal. ciii. Benedic, anima mea. FI

Y enaid, Ar RAISE O my

glwydd; ynof soul : and all that is within ei Enw sanctaidd ef.

me praise his holy Name. 2 Fy enaid, bendithia'r Ar

2 Praise the Lord, O my glwydd; ac nac anghofia ei holl soul : and forget not all his ddoniau ef;

benefits; 3 Yr hwn sydd yn maddeu dy 3 Who forgiveth all thy sin : holl anwireddau; yr hwn sydd and healeth all thine infirmiyn iachâu dy holl lesgedd ;

4 Yr hwn sydd yn gwaredu 4 Who saveth thy life from dy fywyd o ddistryw : yr hwn destruction : and crowneth thee sydd yn dy goroni ả thrugaredd with mercy and loving-kindac â thosturi;

ness; 5 Yr hwn sydd yn diwallu dy 5 Who satisfieth thy mouth enau à daioni ; fel yr adnew- with good things : making thee yddir dy ieuengetid fel yr eryr. young and lusty as an eagle.

6 Yr Arglwydd sydd yn 6 The Lord executeth rightgwneuthur cyfiawnder a barn eousness and judgement : for all i'r rhai gorthrymmedig oll. them that are oppressed with

wrong 7 Hyspysodd ei ffyrdd i Mo 7 He shewed his ways unto ses; ei weithredoedd i feibion Moses : his works unto the chil. Israel.

dren of Israel. 8 Trugarog a graslawn yw'r 8 The Lord is full of comArglwydd; hwyrfrydig i lid, a passion and mercy : long-suffermawr o drugarogrwydd. ing, and of great goodness.

9 Nid byth yr ymryson efe: 9 He will not alway be chidac nid byth y ceidw efe ei ing : neither keepeth he his anddigofaint.

ger for ever. 10 Nid yn ol ein pechodau y

10 He hath not dealt with us gwnaeth efe â ni; ac nid yn ol after our sins : nor rewarded us ein hanwireddau y talould efe i ni. according to our wickednesses.

11 Canys cyfuwch ag yw'r 11 For look how high the nefoedd uwchlaw'r ddaear, y heaven is in comparison of the rhagorodd ei drugaredd ef ar y earth : so great is his mercy

also rhai a'i hofnant ef.

toward them that fear him. 12 Cyn belled ag yw'r dwyr 12 Look how wide also the

no more.

ain oddiwrth y gorllewin, y east is from the west : so far pellhaodd efe ein camweddau hath he set our sins from us. oddiwrthym.

13 Fel y tosturia tad wrth 13 Yea, like as a father pitieth ei blant, felly y tosturia'r Ar- his own children : even so is the glwydd wrth y rhai a’i hofnant Lord merciful unto them that ef.

fear him. 14 Canys efe a edwyn ein 14 For he knoweth whereof defnydd ni : cofia mai llwch we are made : he remembereth ydym.

that we are but dust. 15 Dyddiau dyn sydd fel 15 The days of man are but glaswelltyn : megis blodeuyn y as grass : for he flourisheth as a maes, felly y blodeua efe. flower of the field.

16 Canys y gwŷnt a â drosto, 16 For as soon as the wind ac ni bydd mwy o hono; a'i goeth over it, it is gone : and le nid edwyn ddim o hono ef the place thereof shall know it mwy.

17 Ond trugaredd yr Ar 17 But the merciful goodness glwydd sydd o dragywyddoldeb of the Lord endureth for ever hyd dragywyddoldeb, ar y rhai and ever upon them that fear a'i hofnant ef; a'i gyfiawnder i him : and his righteousness upblant eu plant;

on children's children; 18 I'r sawl a gadwant ei gyf 18 Even upon such as keep ammod ef, ac a gofiant ei or- his covenant: and think upon chymmynion i'w gwneuthur. his commandments to do them.

19 Yr Arglwydd a barottódd 19 The Lord hath prepared ei orseddfa yn y nefoedd: a'i his seat in heaven : and his frenhiniaeth ef sydd yn llywodr- kingdom ruleth over all. aethu ar bob peth.

20 O praise the Lord, ye an20 Bendithiwch yr Arglwydd, gels of his, ye that excel in ei angylion ef, cedyrn o nerth, strength : ye that fulfil his comyn gwneuthur ei air ef, gan mandment, and hearken unto wrando ar leferydd ei air ef. the voice of his words.

21 Bendithiwch yr Arglwydd, 21 O praise the Lord, all ye ei holl luoedd ef; ei holl weis- his hosts : ye servants of his ion yn gwneuthur ei ewyllys ef. that do his pleasure.

22 Bendithiwch yr Arglwydd, 22 O speak good of the Lord, ei holl weithredoedd ef, ym all ye works of his, in all places mhob man o'i lywodraeth : 'fy of his dominion : praise thou enaid, bendithia'r Arglwydd. the Lord, O my soul.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER, Psal. civ. Benedic, anima mea, Psal. civ. Benedic, anima mea. FY

RAISE the glwydd : O Arglwydd fy Nuw, tra mawr ydwyt; gwisg- thou art become exceeding gloaist ogoniant a harddwch. rious ; thou art clothed with

majesty and honour.

Ž Thou deckest thyself with 2 Yr hwn wyt yn gwisgo light 'as it were with a gar

[ocr errors]

goleuni fel dilledyn: ac yn tan- ment : and spreadest out the u'r nefoedd fel llen.

heavens like a curtain. 3 Yr hwn sy'n gosod tylathau 3 Who layeth the beams of ei 'stafelloedd yn y dyfroedd ; his chambers in the waters : yn gwneuthur y cymmylau yn and maketh the clouds his chayn gerbyd iddo ; ac yn rhodio riot, and walketh upon the ar adenydd y gwynt.

wings of the wind. 4 Yr hwn sydd yn gwneuthur 4 He maketh his angels spiei genhadon yn ysprydion ; a'i rits : and his ministers a flaming weinidogion yn dần famllyd. fire.

5 Yr hwn a seiliodd y ddaear 5 He laid the foundations of ar ei sylfeini, fel na symmudo the earth : that it never should byth yn dragywydd.

move at any time. 6 Toaist hi å'r gorddyfnder, 6 Thou coveredst it with the megis â gwisg : y dyfroedd a deep like as with a garment : safent goruwch y mynyddoedd. the waters stand in the hills.

7 Gan dy gerydd diy 7 At thy rebuke they flee : ffoisant : rhag swn dy daran at the voice of thy thunder they y prysurasant ymaith.

are afraid. 8 Gan y mynyddoedd yr ym. 8 They go up as high as the godant : ar hŷd y dyffrynoedd hills, and down to the valleys y disgynant, i'r lle a seiliaist beneath : even unto the place iddynt.

which thou hast appointed for

them. 9 Gosodaist derfyn, fel nad : 9 Thou hast set them their elont drosodd ; fel na ddychwel- bounds which they shall not ont i orchuddio'r ddaear. pass : neither turn again to co

ver the earth. 10 Yr hwn a yrr y ffynhon 10 He sendeth the springs nau i'r dyffrynoedd, y rhai a into the rivers : which run gerddant rhwng y bryniau.

11 Diodant holl fwystfilod y 11 All beasts of the field drink maes : yr asynodd gwylltion à thereof : and the wild asses dorrant eu syched.

quench their thirst. 12 Adar y nefoedd a drigant 12 Beside them shall the fowls ger llaw iddynt, y rhai a leisiant of the air have their habitation : oddi rhwng y cangau.

and sing among the branches. 13 Y mae efe'n dyfrhâu'r 13 He watereth the hills from bryniau o'i 'stafelloedd : y ddae- above : the earth is filled with

a ddigonir o ffrwyth dy the fruit of thy works. weithredoedd.

14 Y mae yn peri i'r gwellt 14 He bringeth forth grass dyfu i'r anifeiliaid, a llysiau i for the cattle : and green herb wasanaeth dyn: fel y dycco for the service of men; fara allan o'r ddaear.

15 That he may bring food 14 A gwin, yr hwn a lawen- out of the earth, and wine that ycha galon dyn; ac olew, i beri maketh glad the heart of man: i'w wyneb ddisgleirio'; a bara, and oil to make him a cheeryr hwn a gynnal galon dyn. ful countenance, and bread to

strengthen man's heart. 16 Preniau'r Arglwydd sydd 16 The trees of the Lord also

among the hills.

ar

« PreviousContinue »