Page images
PDF
EPUB

wch am danoch ymysgaroedd loved, bowels of mercies, kind

trugareddau, cymmwynasgarwch, gostyngeiddrwydd, addfwynder, ymaros; gan gydddwyn â'ch gilydd, a maddeu i'ch gilydd, os bydd gan neb gweryl yn erbyn neb: megis ag y maddeuodd Crist i chwi, felly gwnewch chwithau. Ac am ben hyn oll, gwisgwch gariad, yr hwn yw rhwymyn perffeithrwydd. A llywodraethed tangnefedd Duw yn eich calonnau, i'r hwn hefyd y'ch galwyd yn un corph; a byddwch ddiolchgar. Preswylied gair Crist ynoch yn helaeth ym mhob doethineb; gan ddysgu a rhybuddio bawb eich gilydd mewn psalmau, a hymnau, ac odlau ysprydol, gan ganu trwy râs yn eich calonnau i'r Arglwydd. A pha beth bynnag a wneloch, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw'r Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a'r Tad trwyddo ef. Yr Efengyl. St. Matth. xiii. 24. YRNAS nefoedd sydd gyffelyb i ddyn a hauodd had da yn ei faes: a thra yr oedd y dynion yn cysgu, daeth ei elyn ef ac a hauodd efrau ym mhlith y gwenith, ac a aeth ymaith. Ac wedi i'r eginyn dyfu, a dwyn ffrwyth, yna'r ymddangosodd yr efrau hefyd. A gweision gwr y tŷ a ddaethant, ac a ddywedasant wrtho, Arglwydd, oni hauaist ti had da yn dy faes? o ba le gan hynny y mae'r efrau ynddo? Yntau a ddywedodd wrthynt, Y gelyn ddyn a wnaeth hyn. A'r gweision a ddywedasant wrtho, A fynni di gan hynny i ni fyned a'u casglu hwynt? Ac efe a ddywedodd, Na fynnaf; rhag i chwi, wrth gasglu'r efrau, ddiwreiddio'r gwenith gydâ hwynt. Gadewch i'r ddau gyd-tyfu hyd y cynhauaf: ac yn amser y cyn

TEYR

ness, humbleness of mind, meekness, long-suffering; forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any; even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.

And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, and hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do, in word or deed, do all in the Name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.

The Gospel. St. Matth. xiii. 24. THE kingdom of heaven, is

unto a man which

sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the housholder came, and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest; and in the time of harvest Í

hauaf y dywedaf wrth y medelwŷr, Cesglwch yn gyntaf yr efrau, a rhwymwch hwynt yn ysgubau i'w llwyr losgi; ond cesglwch y gwenith i'm hysgubor.

Y chweched Sul gwedi'r Ys

twyll. Y Colect.

will say to the reapers, Gather
ye together first the tares, and
bind them in bundles to burn
them: but gather the wheat
into my barn.

The sixth Sunday after the
Epiphany.

Dduw, bendigedig Fab yr God, whose blessed Son

O The Collectiessed Son

y dattodai weithredoedd diafol,
ac y gwnae ni yn feibion i
Dduw, ac yn etifeddion bywyd
tragywyddol; Caniattâ i ni, ni a
attolygwn i ti, gan fod gennym
y gobaith hwn, ein puro ein
hunain, megis y mae yntau yn
bur; fel, pan yr ymddangoso
eilwaith gyda nerth a gogon-
iant mawr, y'n gwneler yn gy-
ffelyb iddo ef yn ei dragywyddol
a'i ogoneddus deyrnas; ym mha
un, gydâ thi, O Dad, a chydâ thi,
O Yspryd Glân, y mae efe yn byw
ac yn teyrnasu, byth yn un Duw,
heb drange na gorphen. Amen.

Yr Epistol. 1 Ioan iii. 1.
WELWCH pa fath gariad

gelwid yn feibion i Dduw:
oblegid hyn nid edwyn y byd
chwi, oblegid nad adnabu efe ef.
Anwylyd, yr awrhon meibion i
Dduw ydym, ac nid amlygwyd
etto beth a fyddwn: eithr ni a
wyddom pan ymddangoso ef, y
byddwn gyffelyb iddo; oblegid
ni a gawn ei weled ef megis ag y
mae. Ac y mae pob un a'r sydd
ganddo y gobaith hwn ynddo ef,
yn ei buro ei hun, megis y mae
yntau yn bur. Pob un a'r sydd
yn gwneuthur pechod, sydd hef-
yd yn gwneuthur anghyfraith:
oblegid anghyfraith yw pechod.
A chwi a wyddoch ymddangos
o hono ef, fel y dilëai ein pech-
odau ni; ac ynddo ef nid oes
bechod. Pob un a'r sydd yn
aros ynddo ef, nid yw yn pechu;

was manifested that he might destroy the works of the devil, and make us the sons of God, and heirs of eternal life; Grant us, we beseech thee, that, having this hope, we may purify ourselves, even as he is pure; that, when he shall appear again with power and great glory, we may be made like unto him in his eternal and glorious kingdom; where with thee, O Father, and thee, O Holy Ghost, he liveth and reigneth, ever one God, world without end. Amen.

The Epistle. 1 St. John iii. 1. Bee Father hath be EHOLD, what manner of stowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know, that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law. know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, nei

And ye

pob un a'r sydd yn pechu, nis gwelodd ef, ac nis adnabu ef. O blant bychain, na thwylled neb chwi; yr hwn sydd yn gwneuthur cyfiawnder, sydd gyfiawn, megis y mae yntau yn gyfiawn. Yr hwn sydd yn gwneuthur pechod, o ddiafol y mae; canys y mae diafol yn pechu o'r dechreuad. I hyn yr ymddangosodd Mab Duw, fel y dattodai weithredoedd diafol.

Yr Efengyl. St. Matth. xxiv. 23. YN NA os dywaid neb wrthych, Wele, dyma Grist, neu dyna; na chredwch. Canys cyfyd gau-gristiau a gaubrophwydi, ac a roddant arwyddion mawrion a rhyfeddodau; hyd oni thwyllant, pe byddai bosibl, ïe, yr etholedigion. Wele, rhag-ddywedais i chwi. Am hynny os dywedant wrthych, Wele, y mae efe yn y diffaethwch; nac ewch allan: Wele, yn yr ystafelloedd; na chredwch. O blegid fel y daw y fellten o'r dwyrain, ac y tywynna hyd y gorllewin; felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y dyn. Canys pa le bynnag y byddo y gelain, yno'r ymgasgl yr eryrod. Ac yn y fan wedi gorthrymder y dyddiau hynny, y tywyllir yr haul, a'r lleuad ni rydd ei goleuni, a'r sêr a syrth o'r nef, a nerthoedd y nefoedd a ysgydwir. Ac yna'r ymddengys arwydd Mab y dyn yn y nef: ac yna y galara holl lwythau'r ddaear, a hwy a welant Fab y dyn yn dyfod ar gymmylau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr. Ac efe a ddenfyn ei angylion à mawr sain udgorn; a hwy a gasglant ei etholedigion ef y'nghŷd o'r pedwar gwynt, o eithafoedd y nefoedd hyd eu heithafoedd hwynt.

ther known him. Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil: for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

The Gospel. St. Matth. xxiv. 23.
THE
HEN if any man shall say

unto

you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that (if it were possible) they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of Man be. For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven, with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

Y Sul a elwir Septuagesima, neu y trydydd Sul cyn y Garawys.

Y Colect.

Arglwydd, ni a attolygwn i ti wrando yn ddarbodus weddïau dy bobl, fel y byddo i ni, y rhai a gospir yn gyfiawn am ein camweddau, yn drugarog gael ein hymwared gan dy ddaioni di; er gogoniant dy Enw, trwy Iesu Grist ein Iachawdwr, yr hwn sydd yn byw ac yn teyrnasu gydâ thi a'r Yspryd Glân, byth yn un Duw heb drange na gorphen, yn oes oesoedd. Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. ix. 24.

ONI wyddoch chwi fod y rhai

sy yn rhedeg mewn gyrfa, i gyd yn rhedeg, ond bod un yn derbyn y gamp? Felly rhedwch, fel y caffoch afael. Ac y mae pob un a'r sydd yn ymdrechu, yn ymgadw ym mhob peth; a hwynt-hwy yn wir, fel y derbyniont goron lygredig, eithr nyni, un anllygredig. Yr wyf fi gan hynny felly yn rhedeg, nid megis ar amcan; felly yr wyf yn ymdrechu, nid fel un yn curo yr awyr. Ond yr wyf fi yn cospi fy nghorph, ac yn ei ddwyn yn gaeth; rhag i mi mewn un modd, wedi i mi bregethu i eraill, fod fy hun yn anghymeradwy. Yr Efengyl. St. Matth. xx. 1. Triwr o berchen tŷ, yr hwn EYRNAS nefoedd sydd debygi a aeth allan, a hi yn dyddhâu, i gyflogi gweithwyr i'w winllan. Ac wedi cyttuno â'r gweithwyr er ceiniog y dydd, efe a'u hanfonodd hwy i'w winllan. Ac efe a aeth allan y'nghylch y drydedd awr, ac a welodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnadfa; ac a ddywedodd wrthynt, Ewch chwithau i'r winllan, a pha beth bynnag a fyddo cyfiawn, mi a'i rhoddaf i chwi. A hwy a aethant ymaith. Ac efe a aeth allan drachefn y'nghylch y chweched ar nawfed

The Sunday called Septuagesima, or the third Sunday before Lent. The Collect.

Lord, we beseech thee favourably to hear the prayers of thy people; that we, who are justly punished for our offences, may be mercifully delivered by thy goodness, for the glory of thy Name; through Jesus Christ our Saviour, who liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, 'ever one God, world without end. Amen.

The Epistle. 1 Cor. ix. 24. KNOW ye that NOW ye not, that they

I

all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things: now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not one that beateth the air: but I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast-away.

The Gospel. St. Matth. xx. 1.

THE

as

out

HE kingdom of heaven is like unto a man that is an housholder, which went early in the morning to hire labourers into his vineyard. And when he had agreed with the labourers for a peny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.

Again he went out a

awr, ac a wnaeth yr un modd. Ac efe a aeth allan y'nghylch yr unfed awr ar ddeg, ac a gafodd eraill yn sefyll yn segur, ac a ddywedodd wrthynt, Paham y sefwch chwi yma ar hyd y dydd yn segur? Dywedasant wrtho, Am na chyflogodd neb nyni. Dywedodd yntau wrthynt, Ewch chwithau i'r winllan; a pha beth bynnag a fyddo cyfiawn, chwi a'i cewch. A phan aeth hi yn hwyr, arglwydd y winllan a ddywedodd wrth ei oruchwyliwr, Galw'r gweithwyr, a dyro iddynt eu cyflog, gan ddechreu o'r rhai diweddaf hyd y rhai cyntaf. A phan ddaeth y rhai a gyflogasid y'nghylch yr unfed awr ar ddeg, hwy a gawsant bob un geiniog. A phan ddaeth y rhai cyntaf, hwy a dybiasant y caent fwy. A hwythau a gawsant bob un geiniog. Ac wedi iddynt gael, grwgnach a wnaethant yn erbyn gwr y tŷ, gan ddywedyd, Un awr y gweithiodd y rhai olaf hyn, a thi a'u gwnaethost hwynt yn gystal â ninnau, y rhai a ddygasom bwys y dydd a'r gwres. Yntau a attebodd ac a ddywedodd wrth un o honynt, Y cyfaill, nid ydwyf yn gwneuthur cam â thi: onid er ceiniog y cyttunaist â mi? Cymmer yr hyn sydd eiddot, a dos ymaith: yr ydwyf yn ewyllysio rhoddi i'r olaf hwn megis i tithau. Ai nid cyfreithlawn i mi wneuthur a fynnwyf a'r eiddof fy hun? neu a ydyw dy lygad ti yn ddrwg, am fy mod i yn dda? Felly y rhai olaf fyddant yn flaenaf, a'r rhai blaenaf yn olaf: canys llawer sy wedi eu galw, ac ychydig wedi eu dewis.

Y Sul a elwir Sexagesima, neu'r ail Sul cyn y Garawys.

Y Colect.

yr hwn

bout the sixth and ninth hour, and did likewise. And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive.

So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a peny. But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a peny. And when they had received it, they murmured against the goodman of the house, saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong; didst not thou agree with me for a peny? Take that thine is, and go thy way; I will give unto this last even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? So the last shall be first, and the first last for many be called, but few chosen.

The Sunday called Sexagesima, or
the second Sunday before Lent.
The Collect.
Lord God, who seest that

[ocr errors]
« PreviousContinue »