Page images
PDF
EPUB

ef yn aros ynom, sef o'r Yspryd a roddes efe i ni.

Yr Efengyl. S. Luc xiv. 16.
HYW wr a wnaeth

R

swpper mawr, ac a wahoddodd lawer: ac a ddanfonodd ei was bryd swpper, i ddywedyd wrth y rhai a wahoddasid, Deuwch; canys weithian y mae pob peth yn barod. A hwy oll a ddechreuasant yn unfryd ymesgusodi. Y cyntaf a ddywedodd wrtho, Mi a brynais dyddyn, ac y mae yn rhaid i mi fyned a'i weled: attolwg i ti, cymmer fi yn esgusodol. Ac arall a ddywedodd, Mi a brynais bum iau o ychen, ac yr ydwyf yn myned i'w profi hwynt: attolwg i ti, cymmer fi yn esgusodol. Ac arall a ddywedodd, Mi a brïodais wraig; ac am hynny nis gallaf fi ddyfod. A'r gwas hwnnw, pan ddaeth adref, a fynegodd y pethau hyn i'w arglwydd. Yna gwr y tŷ, wedi digio, a ddywedodd wrth ei was, Dos allan ar frys i heolydd ac ystrydoedd y ddinas, a dwg i mewn yma y tlodion, a'r anafus, a'r cloffion, a'r deillion. A'r gwas a ddywedodd, Arglwydd, gwnaethpwyd fel y gorchymmynaist; ac etto y mae йle. A'r Arglwydd a ddywedodd wrth y gwas, Dos allan i'r prifffyrdd a'r caeau, a chymmell hwynt i ddyfod i mewn, fel y llanwer fy nhŷ. Canys yr wyf yn dywedyd i chwi, na chaiff yr un o'r gwŷr hynny a wahoddwyd, brofi o'm swpper i.

Y trydydd Sul gwedi'r Drindod.

Y Colect.

the Spirit which he hath given

us.

A

The Gospel. St. Luke xiv. 16. Certain man made a great supper, and bade many; and sent his servant at suppertime to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it; I pray thee have me excused. And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them; I pray thee have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the ser

vant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the lord said unto the servant, Go out into the high-ways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my sup

per.

Arglwydd, ni a attokyando; O cifully to hear

yn ein a megis y rhoddaist i ni feddylfryd calon i weddio, caniattâ, trwy dy fawr nerth, i ni gael cin hymddiffyn a'n diddanu ym mhob perygl ac adfyd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

The third Sunday after Trinity. The Collect. Lord, we beseech thee merus; and grant that we, to whom thou hast given an hearty desire to pray, may by thy mighty aid be defended and comforted in all dangers and adversities; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Yr Epistol. 1 Petr v. 5.
YDDWCH bawb yn ostyng-

Bedig i'ch gilydd, ac yn

drwsiwch oddifewn â gostyngeiddrwydd: oblegid y mae Duw yn gwrthwynebu y beilchion, ac yn rhoddi grâs i'r rhai gostyngedig. Ymddarostyngwch gan hynny tan alluog law Duw, fel y'ch dyrchafo mewn amser cyfaddas: gan fwrw eich holl ofal arno ef; canys y mae efe yn gofalu trosoch chwi. Byddwch sobr, gwyliwch: oblegid y mae eich gwrthwynebwr diafol, megis llew rhuadwy, yn rhodio oddiamgylch, gan geisio y neb a allo ei lyngcu. Yr hwn gwrthwynebwch yn gadarn yn y ffydd; gan wybod fod yn cyflawni yr un blinderau yn eich brodyr, y rhai y sydd yn y byd. A Duw pob grâs, yr hwn a'ch galwodd chwi i'w dragywyddol ogoniant trwy Grist lesu, wedi i chwi ddioddef ychydig, a'ch perffeithio chwi, a'ch cadarnhâo, a'ch cryfhâo, a'ch sefydlo. Iddo ef y byddo y gogoniant a'r gallu, yn oes oesoedd. Amen.

Yr Efengyl. St. Luc xv. 1. oedd yr holl bublicanod

Cyr

Aar pechaduriaid yn nesâu

atto ef, i wrando arno. A'r phariseaid a'r ysgrifenyddion a rwgnachasant, gan ddywedyd, Y mae hwn yn derbyn pechaduriaid, ac yn bwytta gydâ hwynt. Ac efe a adroddodd wrthynt y ddammeg hon, gan ddywedyd, Pa ddyn o honoch a chanddo gant o ddefaid, ac os cyll un o honynt, nid yw yn gadael y namyn un pum ugain yn yr anialwch, ac yn myned ar ol yr hon a gollwyd, hyd oni chaffo efe hi? Ac wedi iddo ei chael, efe a'i dŷd hi ar ei ysgwyddau ei hun, yn llawen. A phan ddêl adref, efe a eilw y'nghŷd ei gyfeillion a'i gymmydogion, gan ddywedyd wrthynt, Llawenhêwch

The Epistle. 1 St. Pet. v. 5.

LL of you be subject one

with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time; casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour: whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us into his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

THE

The Gospel. St. Luke xv. 1. HEN drew near unto him all the Publicans and sinners for to hear him.

And the Pharisees and Scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. And he spake this parable unto them, saying, What man of you having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it? And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto

gyda mi; canys cefais fy nafad a gollasid. Yr wyf yn dy wedyd i chwi, mai felly y bydd llawenydd yn y nêf am un pechadur a edifarhâo, mwy nag am onid un pum ugain o rai cyfiawn y rhai nid rhaid iddynt wrth edifeirwch. Neu pa wraig, a chanddi ddeg dryll o arian, os cyll hi un dryll, ni oleu ganwyll, ac ysgubo'r tŷ, a cheisio yn ddyfal, hyd oni chaffo ef? Ac wedi iddi ei gael, hi a eilw y'nghŷd ei chyfeillesau a'i chymmydogesau, gan ddywedyd, Čydlawenhêwch â mi; canys cefais y dryll a gollaswn. Felly meddaf i chwi, Y mae llawenydd y'ngŵydd angylion Duw, am un pechadura edifarhão.

Y pedwerydd Sul gwedi'r Drindod.

Y Colect.

Dduw, noddwr pawb oll y

O yno,

heb ba un nid oes dim nerthog, na dim sanctaidd; Ychwanega ac amlhâ arnom dy drugaredd, fel y gallom (a thi yn Llywiawdr ac yn Dywysog i ni) dreiddio trwy'r pethau bydol, modd na chollom yn llwyr y pethau tragywyddol. Caniatta hyn, nefol Dad, er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

[ocr errors]

you, That likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance. Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it? And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. Likewise, I say unto you, There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

The fourth Sunday after Trinity. The Collect.

[ocr errors]

God, the protector of all

out whom nothing is strong, nothing is holy; Increase and multiply upon us thy mercy; that, thou being our ruler and guide, we may so pass through things temporal, that we finally lose not the things eternal: Grant this, O heavenly Fa ther, for Jesus Christ's sake our Lord. Amen.

The Epistle. Rom. viii. 18.

Yr Epistol. Rhuf. viii. 18. YR ydwyf yn cyfrif nad yw Reckon that the sufferings pres- I of this present time are not

dioddefiadau yr amser ennol hwn, yn haeddu eu cyffelybu i'r gogoniant a ddatguddir i ni. Canys awŷddfryd y creadur sydd yn disgwyl am ddatguddiad meibion Duw. Canys y creadur sydd wedi ei ddarostwng i oferedd, nid o'i fodd, eithr oblegid yr hwn a'i darostyngodd tan obaith: oblegid y rhyddheir y creadur yntau hefyd o gaethiwed llygredigaeth, i ryddid gogoniant plant Duw. Canys ni a wyddom fod pob creadur yn cyd-ocheneidio, ac yn cyd-ofidio

worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope: because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption, into the glorious liberty of the children of God. For we know that

hyd y pryd hwn: ac nid yn unig creadur, ond ninnau'n hunain hefyd, y rhai sydd gennym flaenffrwyth yr Yspryd, yr ydym ninnau ein hunain hefyd yn ocheneidio ynom ein hunain, gan ddisgwyl y mabwysiad, sef prynedigaeth ein corph.

Yr Efengyl. St. Luc vi. 36.

BYDDWCH gan hynny drugarogion, megis ag y mae eich Tad yn drugarog. Ac na fernwch, ac ni'ch bernir: na chondemniwch, ac ni'ch condemnir: maddeuwch, a maddeuir i chwithau: rhoddwch, a rhoddir i chwi mesur da, dwysedig, ac wedi ei ysgwyd, ac yn myned trosodd, a roddant yn eich mynwes. Canys â'r un mesur ag y mesuroch, y mesurir i chwi drachefn. Ac efe a ddywedodd ddammeg wrthynt; A ddichon y dall dywyso'r dall? oni syrthiant ill dau yn y clawdd? Nid yw'r disgybl uwchlaw ei athraw: eithr pob un perffaith, a fydd fel ei athraw. A phaham yr wyt ti yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ac nad ydwyt yn ystyried y trawst sydd yn dy lygad dy hun? Neu pa fodd y gelli di ddywedyd wrth dy frawd, Fy mrawd, gâd i mi dynnu allan y brycheuyn sydd yn dy lygad, a thithau heb weled y trawst sydd yn dy lygad dy hun? O ragrithiwr, bwrw allan y trawst o'th lygad dy hun yn gyntaf, ac yna y gweli yn eglur dynnu allan y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd.

Y pummed Sul gwedi'r Drindod.
Y Colect.
ANIATTA, Arglwydd, ni a

CA
attolygwn i ti, fod i chwyl
byd hwn, trwy dy reoledigaeth
di, gael ei drefnu mor dangnef-
eddol, ag y gallo dy Eglwys di dy
wasanaethu yn llawen ym mhob

the whole creation groaneth, and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first-fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. The Gospel. St. Luke vi. 36.

E

Bye therefore merciful, as

your Father also is merciful. Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven: give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? shall they not both fall into the ditch? The disciple is not above his master; but every one that is perfect shall be as his master. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye? Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

The fifth Sunday after Trinity.

[blocks in formation]

duwiol heddwch; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr iii. 8.

BYDDWCH oll yn unfryd, olan

yn cyd-oddef â'ch gilydd; yn caru fel brodyr, yn drugarogion, yn fwynaidd: nid yn talu drwg am ddrwg, neu sen am sen; eithr, y'ngwrthwyneb, yn bendithio; gan wybod mai i hyn y'ch galwyd, fel yr etifeddoch fendith. Canys y neb a ewyllysio hoffi bywyd, a gweled dyddiau da, attalied ei dafod oddiwrth ddrwg, a'i wefusau rhag adrodd twyll. Gocheled y drwg, a gwnaed y da; ceisied heddwch, a dilyned ef. Canys y mae llygaid yr Arglwydd ar y rhai cyfiawn, a'i glustiau ef tuagat eu gweddi hwynt: eithr y mae wyneb yr Arglwydd yn erbyn y rhai sy yn gwneuthur drwg. Å phwy a'ch dryga chwi, os byddwch yn dilyn yr hyn sydd dda? Eithr o bydd í chwi hefyd ddïoddef o herwydd cyfiawnder, dedwydd ydych: ond nac ofnwch rhag eu hofn hwynt, ac na'ch cynhyrfer; eithr sancteiddiwch yr Arglwydd Dduw yn eich

calonnau.

Yr Efengyl. St. Luc v. 1. Bu U hefyd, a'r bobl yn pwyso atto i wrando gair Duw, yr oedd yntau yn sefyll yn ymyl llyn Genesaret. Ac efe a welai ddwy long yn sefyll wrth y llyn; a'r pysgodwŷr a aethant allan o honynt, ac oeddynt yn golchi eu rhwydau. Ac efe a aeth i mewn i un o'r llongau, yr hon oedd eiddo Simon, ac a ddymunodd arno wthio ychydig oddiwrth y tîr. Ac efe a eisteddodd, ac a ddysgodd y bobloedd allan o'r llong. A phan beidiodd à llefaru, efe a ddywedodd wrth Simon, Gwthia i'r dwfn, a bwriwch eich rhwydau am helfa. A Simon a attebodd ac a ddywed

through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Epistle. 1 St. Pet. iii. 8.

BE ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous; not rendering evil for evil, or railing for railing; but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled; but sanctify the Lord God in your hearts.

The Gospel.

[ocr errors]

St. Luke v. 1.

came to pass, that as the people pressed upon him to hear the Word of God, he stood by the lake of Gennesareth, and saw two ships standing by the lake; but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land: and he sat down, and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon an

« PreviousContinue »