Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Elenchus Latino-Anglus omnium Concionum totius
I. Libri ;. Numerus paginam indicat.
A Latine and English Table of the Sermons of
the whole book, with the number of the
page in which the Sermon

s! doch begin.

VA

Index Concionum in Caput primum Geneseos. The Contents of the Sermons preached upon 5.1. the first chapter of Genesis. :*

OCZ Æ vobis Legis interpretibus, quoniam Justuliftis Lac.11.52.
VO : clavem cognitionis : ipfi non introistis, e

E : eos qui introibant probibuiftis. :
V Woe unto you Lawyers, for ye have ta-

ken away the key of knowledge : ye

entred-not in your felvės, and them that were entring in, ye hindred. '. ; pag. 657 In principio Deus creavit Cælum Terram, C.

. Gen. 1. 1d in the beginning God created the Heaven and the • Earth., . :!imin ;

. p. ! : Creavit Cælum & Terram, & omnia in illis. He created the Heaven and the Earth, and all things

therein. Lassen j..., p.s Terra autem erat res informis inanis, tenebræque erant in su. verf. zz. :perficie abysi. I!. ! And the earth was without form and void,; and dark

nesle was upon the face of the deep. : . : ! p. 10 Et spiritus Dei incubabat fuperficiei aquarum. : .. in

[ocr errors]

And

P. 32

And the spirit of God moved upon the face of the wa-
· ters:

. . P.13
3. Tum dixit. Dess, esto lux ; fuit lux:

And God faid, Let there be light ; & there was light.p.14
4. Voditque Deus Lucm illam bonam esse.

And God saw the light that ic was good. ping
Et distinctionem fecit Deus inter banc lucem e tenebras. .
And God divided the light from the darknesse. p. 25
Lucemque Deus vocavit diem, tenebras verò vocavit načtem.
And God called the light, Day, and the darknesse he calo

led, Night...
Sic fuit vefpera fuit mane diei primi.

And the evening & the morning were the first day.p.660
6. Deinde dixit Deus, Esto expanfum inter aquas ; ut sit distinguens

inter aquas unas a alteras.
And God said, Let there be a firmameno in the midst of

the waters : and let ic divide the waters from the

. Waters. '.:.:. :;:;. .:;;p:36
7. Fecit ergo Deus hoc expanfum, quod distinguit inter kas aquas, que

funt ab infera expansi istius, aquas illas que funt à regione
Im Jsepera expansi : fuit ita.

And God made che firmament, and divided the waters

which were under the firmament, from the waters
-s 'which were above the firmament: and it was so. p.44
& Expanfum autem hoc! Deus vocavit Cælum.

And God called che firmament Heaven. P. 52

Sic fust vespera, & fuit mane diei secundi. 1,917:11).
w And the evening and the morning were the second
3 day.

1;;1 p 664
Postea dixit Deus, Confluant aqua ista que fub hoc Coelo funt in

locum unum, o conspicua fit arida : * fuit ita." Aridam aus

tem vocavit Deus terram, fingula verô aquarum-conceptacula
ľ pocavit maria : Gvidit Deus id effe bonum.;
And God said, Let the waters under the Heaven be ga

thered together unto one place, and let the dry land
-'appear : and it was so. "And God called the dry
cland, Earth, and the gathering together of the waters
called he, Seas : and God law that it was good psó

[ocr errors]
[ocr errors]

Iter um dixit Deus, Herbáscat terra herbulas, herbas sementantes ;
· Jemen, arborès fructiferas edentes fructum in species fuas, in
· quibus füiüm fit le men super terram.
And God laid, Let the earth bring forth graffe, the herb

ycelding seed, and the fruit-tree yeelding fruit after
· his kinde, whose feed is in it self, upon the earth. p.65
Et fuit ita. Nam produxit terra herbulas, berba's Jementantes 12.

Jemen in species fuas, & arbores edentes fruétum in quibus les
men suum eft in fpecies fuas : 1 vidit Deus id effe bonum.

Sic fuit vespera, e fuit mane diei tertii.
And it was lo. And the earth brought forth grasse, and

herb yeelding seed after his kinde, and the tree yeel-

ding fruit, whose seed was in it self, after his kinde :
- and God saw that it was good. . And the evening

and the morning were the third day..
Post dixit Deus, Sunto luminaria in expanfo Cali, ad distinčtio- 14.15.

nem faciendum inter diem noétem : ut fint in figna cum

tempestatibus, tum diebus & annis. Sintque in luminaria in
, expansa Cæli, ad afferendum lucem fuper terram ; .
And God said, Let there be lights in the firmament of

the heaven, to divide the day from the night i and

let them be for signes, and for reasons, and for dayes ,
s, and yeers. And lec them be for lights in the firma-

ment of the heaven, to give light upon the earth : p.7.2
Et fuit ita: Fecit enim Deus duo illa luminarid magna : lumi-
nare majus ad præfe&turam diei, & luminare minus ad prafe-
Eturam noctis, atque ftellas, Et collocavit ea Deus in expans

Cæliz, ad afferendum lucem super terram, Et ad præsidendum
1. diei ac noéti, & ad distinctionem faciendum inter lucem hanc

e tenebras : viditque Deus id effe bonum. . Sic fait vespe-
1. ra, & fuit mane dier quartia'; ' .

'
And it was so. And God made cwo great lights: the
a greater light to rule the day, and the leller light to o

rule the night : he made the starres also. And God

set them in the firmament of the heaven, to give light in
i upon the earth: And to rule over the day, and over

the night, and to divide the light from the darkness :
and God saw that it was good. And the evening

'b 2

16.17.18.

"

[ocr errors]

19.

and

and the morning were the fourth day, p.78
Poftea Dixit Deus, Abundè pragignunto aqua repialia animan-

tia; & volucres volante supra terram, superficiema perfùs

expanfi cælarum
And God laid, Let the waters bring forth abundanely the

moving Creature that hath life, and Fowl that may fie

above tlre earth in the open firmament of Heaven.p.667
on Etcreavit Deus cætas maximus : e apimantia omnia nepontia,

qnæ abundè progenuerunt aquæ in species apjerus, omnesque

volucres alat as in species fuas ;
And God created great whales, and every living Cream

cure thar moveth, which the waters brought forth abun,
daptly after their kinde, and cvery winged fowl after his
kinde ;

p.84
Vidorque Deus ideße benuí.

And God saw that it was good.
Es benedixit eis Deus, dicendo : Fætificate, ac auge fcite, et im-

plete aquas per maria, et volucres auge curto in terra.
And God blessed them, saying, Be fruitfull, and multiply,

and fill the waters in the Seas, and let fowl multiply
in the earth.

. p 89
24. Deinde dixit Deus, Producat terra animantia in species ipforum,

Pecudes et Reptilia; bestiasque terrenas in fpecies fuas : et

P 88

22.

fuit ita

25.

And God faid, Let the earth bring forth the living crcature

after his kinde, cattell, and creeping thing, and beast of

the carth after his kinde : and it was fo, .p.669
Fecit enim Deus beflias terrenas on species fuas, et pecudes in spe-

cies fuas, omniaque reptilia terra in species fuas : et vidit
- Deus id eße bonum.
And God made the beast of the carth after his kinde, and

cartel after their kinde, and every thing that creepeth
upon the earth after his kinde : and God saw that it was

: :. p.670
Postea dixit Deus, Faciamus hominem ad imaginem noftram, le-

cundiim fimilitudinem noftram : qui dominetur in prces
maris,et in volucres cæli, et in pecudes, et in univerfam ter-
ram,atque in omnia reptilia reptantia fuper terran.

good.

26.

And

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

And God said, Let us make man in our Image, after our

likenesse : and let them have dominion over the fish of
the Sea, and over the fowl of the aire, and over the cattet,
and over all the earth, and over every creeping thing
that creepech upon the earth. .

P.93
Itaque crea vit Deus hominem ad imaginem fuam, ad imaginem,

inquam, Dei ereavit eum : marem et fæminam creavit eos.
So God created man jo his own Image in the Image ot God
::created he him; male and female created he them. p.97
Deinde benedixit eis Deus, et dixit eis Deus, Fætificate, ac a4-

gescite,et implete terram, eamque fubjicite; bt daminamini in
pisces maris, et in volucres cæli, et in amnes beftias repiantes

fuper terram.
And God blessed them, and God said unto them, Be fruis-

full and muliply, and replenish the earth, and subdue it;
and have dominion over the fil of the Ses, and over the
fowl of the aire, and over every living thing thac movech
upon the carth.

pilão
Precerea dixit Deus, Ecer, dedi nobis omnes berkas femeniantes

femen qua funt in superficie totius terre ; omnesque arbores in
quibus est fruétus arboreus , sementantes femen; veftræ åd
comedendum erunt. Omnibus autem bestris terra, ef amni.
bus ruolucribus cæli, ammibusque reptantibus fuper terram, in
quibus eft anima widens, dedi omnes herbas virides ad come-
dendum : et fuit ita. Tum infpexit Deus quicquid fecerat,
ECCA autem bonum eraf valde: fic fuir vespera, et fuit mane

drei fexti.
And God said, behold, I have given you every herb bear-

ing feed, which is upon the face of all the earth, and eve-
ry trec in the which is the fruit of a crec yeelding seed; to
you it shall be for meat :, And to every bealt of the
carth, and to every fowl of the aire, and to every thing
chat creepech upon the earth, wherein there is life, I have
given every greenhearb for meat: and it was so. And
God law every thing chae he had made ; and behold, if
was very good. And the evening and the morning were
che sixth day.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »